W roku szkolnym 2020/2021 promocja zdrowia nabrała nowego znaczenia. W związku z sytuacją sanitarno – epidemiczną związaną z COVID 19 szczególny nacisk położono na dbanie o zdrowie psychiczne dzieci i zapewnienie im tzw. „normlaności” w życiu przedszkolnym. Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i przestrzeganiem opracowanych procedur wewnętrznych placówki według wytycznych MEN i GIS. Plan pracy Przedszkola Promującego Zdrowie opracowano na cały rok przedszkolny. Ze względu na wprowadzone obostrzenia w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 nie udało się jedynie zrealizować spotkań ze specjalistami z zewnątrz, takimi jak np.: policjanci czy pielęgniarka. Ponieważ spacery ograniczono do terenu placówki, dzieci nie zapoznano ze znakami drogowymi znajdującymi się na terenie wioski. Placówka dysponuje jednak interaktywnym dywanem, który w znakomity sposób został wykorzystany do omówienia tego tematu. W ramach bezpieczeństwa w przedszkolu, w domu i na ulicy dzieci zapoznano również z bezpiecznymi zabawami i numerami alarmowymi.

 

Na stronie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pokrzywnicy znajduje się zakładka „Promocja Zdrowia”, gdzie na bieżąco umieszczane są artykuły wraz ze zdjęciami obrazujące zdrową aktywność dzieci przedszkolnych, są to m.in.: obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień, Dnia Dyni, Światowego Dnia Chleba, Dzień Bez Skarpetek przypominający o zdrowiu stóp, Dzień Mycia Rąk, Światowy Dzień Zwierząt, Święto Drzewa, Dzień Jabłka czy przygotowanie zdrowego śniadania w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Śniadanie daje moc”. W  I semestrze roku szkolnego 2020/2021 dzieci zapoznały się na nowo z obowiązującymi procedurami w związku z przeciwdziałaniem COVID 19. Wiedzą doskonale jak należy w tym czasie szczególnie dbać o higienę. We wzmacnianiu odporności pomagają witaminy, o których najmłodsi także sporo wiedzą, po praktycznych zajęciach z tworzenia „Piramidy zdrowego żywienia”, czy rozpoznawania owoców i warzyw. Przedszkolaki nie tylko pamiętały o sobie, ale także o planecie Ziemia, obchodząc jej święto i zapoznając się z tematem ekologii. W trakcie zimy przygotowały ptasią stołówkę dla skrzydlatych przyjaciół. Zbierały także karmę do schroniska dla zwierząt. Przy tych okazjach, ale nie tylko, aktywnie spędzały czas na świeżym powietrzu. Każdy dzień zaczynały od aktywnych ćwiczeń ruchowych, które miały na celu dbanie o zdrowie fizyczne i zachowanie prawidłowej postawy ciała najmłodszych. Poruszano także istotną kwestię jaką jest praca w hałasie. Jest to zarówno temat dotyczący dzieci jak i nauczycieli uczących. W tym celu wykorzystano „hałasomierz”, który obrazował dzieciom jaki poziom hałasu jest w danym momencie w sali. Wychowawcy grup przedszkolnych oraz nauczyciele pracującymi z dziećmi dbają na co dzień o ich prawidłowy rozwój psychofizyczny. Najmłodsi są obejmowani, w miarę potrzeb, pomocą psycholgiczno – pedagogiczną ze strony logopedy, psychologa czy pedagoga szkolnego.

Najnowsze zdjęcia